0 Ratings

Add to Wishlist

Price

Buy : 6.00 RM

About

Kursus Berkurikulum Berkredit merupakan kesinambungan kepada Kursus Kemahiran Insaniah yang bermatlamat untuk meningkatkan kebolehpasaran para graduan daripada pelbagai displin. Buku ini mengandungi ciri-ciri serta kaedah pengajaran yang berlandaskan pendekatan OBE dan sistem pentaksiran dan penilaian yang komprenhensif. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan rujukan oleh universiti awam dan institusi pengajian yang lain.

Detail

ISBN : 978-967-2298-31-1

Publication Date :

Length : 68 Pages

File Format : PDF

File Size : 17.13 MB

Country : MY

Language : Bahasa Melayu

More Books By This Author

Loading ...

More Books By This Publisher

Loading ...

Rate 5 stars

Submit

Submit