0 Ratings

Add to Wishlist

Read this book for free!

Just have a package Buffet Premium

Price

Buy : 29.40 RM

About

Karya Tuan Haji Mohammad Yatim Haji Ismail: Tokoh Tarekat Naqshabandiyyah membincangkan tentang teori dan praktikal secara khusus berkaitan dengan Tarekat Naqshabandiyyah. Buku ini terlebih dahulu memperkenalkan tentang ketokohan Tuan Haji Mohammad Yatim Haji Ismail yang mencakupi peribadi, ketokohan dan riwayat hidup. Seterusnya, penulis mengungkap tatacara penghayatan amalan-amalan tarekat yang perlu dilaksanakan oleh setiap murid melalui pemantauan yang cukup teliti agar tidak tergelincir dari landasan syariat Islam yang suci. Justeru kombinasi antara doktrin dan pengamalan yang berbeza bukanlah sesuatu yang bercanggah malah memantapkan lagi penghayatan kerohanian berlandaskan panduan ilmu tasawuf. Kesungguhan Tuan Haji Mohammad Yatim Haji Ismail mengembangkan pengamalan ajaran Tarekat Naqshabandiyyah merupakan satu sumbangan yang baik kepada sejarah perkembangan ajaran tarekat tersebut dan tasawuf secara umum.

Detail

ISBN : 978-967-0876-04-7

Publication Date :

Length : 264 Pages

File Format : PDF

File Size : 42.26 MB

Country : MY

Language : Bahasa Melayu

More Books By This Author

Loading ...

More Books By This Publisher

Loading ...

Rate 5 stars

Submit

Submit