0 Ratings

Add to Wishlist

Read this book for free!

Just have a package Buffet Premium

Price

Buy : 22.50 RM

About

Ada dua aspek utama dalam tulisan ini yang cuba dibina iaitu pembinaan model Masyarakat Madani. Pengenalan kepada teori atau pendekatan nilai dalam konteks politik dan masyarakat Malaysia serta membangun Malaysia Madani. Hasil dari kajian secara keseluruhannya juga mendapati masa depan Masyarakat Madani juga dalam beberapa keadaan akan juga bergantung kepada kecenderungan masyarakat terhadap nilai-nilai murni. Idealisme Masyarakat Madani yang mempunyai sudut cakupan dan dimensi yang lebih luas berbanding dengan Masyarakat Sivil, namun ia saling melengkapi (complimentary) sesungguhnya mampu dikembangkan dan dihayati seutuhnya sama ada di Malaysia, serantau dan seantero dunia dengan syarat adanya tekad politik dan tekad budaya daripada semua pihak. Tekad budaya ini termasuklah budaya ilmunya, budaya hidup sederhana, budaya tertib dan berdisipln, budaya pemikiran kritikal, budaya penyayang, budaya amar makruf nahi mungkar, budaya akhlak dan moral yang tinggi, budaya kepimpinan yang adil dan amanah, serta budaya mandiri. Perbahasan menjana Masyarakat Madani kembali mendapat perhatian terutama setelah peluncuran buku SCRIPT dan Membangun Negara Madani, oleh Dato’ Seri Anwar Ibrahim. Ia disemarakkan lagi dengan pelancaran slogan MALAYSIA MADANI pada 19 Januari 2023 oleh Perdana Menteri, Dato’ Seri Anwar Ibrahim

Detail

ISBN : 978-967-418-332-8

Publication Date :

Length : 234 Pages

File Format : PDF

File Size : 25.24 MB

Country : MY

Language : Bahasa Melayu

More Books By This Author

Loading ...

More Books By This Publisher

Loading ...

Rate 5 stars

Submit

Submit